Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ01065 е прекратена!
EТ01065 ДГС Котел 10.04.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 14 Таен 18962.00 лв.
Документи: 16-на корен ел.търг об. 14-20.rar
Резултати: прекратяване об. 14-20.rar
Процедура № EТ01064 е прекратена!
EТ01064 ДГС Котел 10.04.2020 11:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 71337.00 лв.
Документи: 15-на корен ел.търг об. 8-20.rar
Резултати: прекратяване об. 8-20.rar
Процедура № EТ01063 е прекратена!
EТ01063 ДГС Котел 10.04.2020 10:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 12 Таен 67531.00 лв.
Документи: 14-на корен ел.търг об. 12-20.rar
Резултати: прекратяване об. 20.rar
Процедура № EТ01062 е прекратена!
EТ01062 ДГС Котел 10.04.2020 09:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 24 Таен 89062.00 лв.
Документи: 13 -на корен ел.търг об. 24-20.rar
Резултати: прекратяване об. 20.rar
Процедура № EТ01070 е прекратена!
EТ01070 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2013 Явен 70554.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2013.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2013.pdf
Процедура № EТ01069 е прекратена!
EТ01069 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 12:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2012 Явен 34186.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2012.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2012.pdf
Процедура № EТ01068 е прекратена!
EТ01068 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 11:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2011 Явен 73662.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2011.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2011.pdf
Процедура № EТ01067 е прекратена!
EТ01067 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2008 Явен 58157.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2008.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2008.pdf
Процедура № EТ01066 е прекратена!
EТ01066 ДГС Н. Паничарево 09.04.2020 09:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2007 Явен 33564.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2007.rar Заповед прекратяване СOVID 19-2007.pdf
Процедура № EТ01061 е прекратена!
EТ01061 ДГС Айтос 08.04.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2025-03 Таен 2641.50 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2025-03.rar РД-10-111.pdf
Процедура № EТ01060 е прекратена!
EТ01060 ДГС Стара река 06.04.2020 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2009-Е на територията на ТП „ДГС Стара река“ Явен 51130.00 лв.
Документи: Документация.rar Съобщение.doc
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01059 е прекратена!
EТ01059 ДГС Стара река 06.04.2020 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2004-Е на територията на ТП „ДГС Стара река“ Явен 122450.00 лв.
Документи: Документация.rar Съобщение.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01058 е прекратена!
EТ01058 ДГС Айтос 02.04.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2036 Явен 28263.00 лв.
Документи: Elektronen Konkurs-Na koren -Ob.2036.rar РД-10-111.pdf
Процедура № EТ01055 е прекратена!
EТ01055 ДГС Царево 01.04.2020 15:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2020 Явен 60215.88 лв.
Документи: документация.rar протокол 2020.PDF
Резултати: заповед прекратяване 2020.PDF
Процедура № EТ01054 е прекратена!
EТ01054 ДГС Царево 01.04.2020 14:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2016 Явен 87849.23 лв.
Документи: документация.rar протокол 2016.PDF
Резултати: заповед прекратяване 2016.PDF
EТ01053 ДГС Царево 01.04.2020 13:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2013 Явен 109094.17 лв.
Документи: документация.rar протокол 2013.PDF
Резултати: заповед 2013.PDF
Процедура № EТ01052 е прекратена!
EТ01052 ДГС Царево 01.04.2020 12:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2012 Явен 109592.77 лв.
Документи: документация.rar протокол 2012.PDF
Резултати: заповед прекратяване 2012.PDF
EТ01051 ДГС Царево 01.04.2020 11:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2011 Явен 60422.44 лв.
Документи: документация.rar протокол 2011.PDF
Резултати: заповед 2011.PDF
Процедура № EТ01050 е прекратена!
EТ01050 ДГС Царево 01.04.2020 10:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2010 Явен 71608.48 лв.
Документи: документация.rar протокол 2010.PDF
Резултати: заповед прекратяване 2010.PDF
Процедура № EТ01057 е прекратена!
EТ01057 ДГС Котел 01.04.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 35 Таен 9330.00 лв.
Документи: 12-на корен ел.търг об. 35.rar
Резултати: прекратяване об. 20.rar