slide

Гoрска сертификация | ДГС Чирпан

Списък ГФС и представителни образци
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Чирпан
Анализ екологични стойности на територията на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Протокол заинтересошани страни
Файл
Добавен
23.05.2023 / ДГС Чирпан
Писмо АСД-09-137/09.05.2023г. до заинтересованите страни
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДГС Чирпан
АНАЛИЗ за проведен мониторинг на територията на ТП ДГС Чирпан за биоразнообразието и гори с висока консервационна стойност за периода 03.05.2022г. до 27.04.2023г.
Файл
Добавен
27.04.2023 / ДГС Чирпан
Доклад на проведения мониторинг на инвазивните дървесни видове през 2022 г. при ТП „ ДГС Чирпан“ – акация и айлант
Файл
Добавен
18.04.2023 / ДГС Чирпан
Резюме на мониторинга за резултати от индикаторите по принцип 8 на "ТП ДГС - Чирпан" за периода 010.01.2021г. до 31.12.2021г. принцип 8.5.1
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Чирпан
Резюме доклад принцип 8 /индикатор 8.3.1/
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Чирпан
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС ЧИРПАН
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
Писма до общ. Чирпан, общ. Ст. Загора и общ. Братя Даскалови
Файл
Добавен
09.01.2023 / ДГС Чирпан
До заинтересованите страни
Файл
Добавен
23.05.2022 / ДГС Чирпан
Анализ монониторинг за ВКС
Файл
Добавен
20.05.2022 / ДГС Чирпан
Резюме на мониторинга за резултати от индикаторите по принцип 8 на "ТП ДГС - Чирпан" за периода 010.01.2021г. до 31.12.2021г. принцип 8.5.1
Файл
Добавен
28.02.2022 / ДГС Чирпан
Резюме доклад принцип 8 /индикатор 8.3.1/
Файл
Добавен
28.02.2022 / ДГС Чирпан
Анализ на положителните и отрицателни ефекти /индикатор 5.3.1 и 5.3.2
Файл
Добавен
28.02.2022 / ДГС Чирпан
Доклад за проведен мониторинг на инвазивните дървесни видове през 2021 г. при ТП "ДГС Чирпан" - акация и айлант
Файл
Добавен
28.02.2022 / ДГС Чирпан