Процедури

Процедура № 3320 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 13.08.2019
Втора дата
Начална цена 20,518.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч и извоз на временен склад в обекти № 196133

Данни за дървесината

Обект/и № 196133
Дървесен вид бл. цр и кгбр
Едра 71 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 697 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 849 куб.м.