Процедури

Процедура № 3364 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 04.09.2019
Втора дата
Начална цена 2,465.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 196134-1

Данни за дървесината

Обект/и № 196134-1
Дървесен вид бб
Едра 29 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 29 куб.м.