Процедури

Процедура № 3730 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206106 и 206107

Данни за дървесината

Обект/и № 206106 и 206107
Дървесен вид чб, бб, бл, цр, кгбр
Едра 24 куб.м.
Средна 432 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 458 куб.м.
За огрев 109 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1051 куб.м.