Процедури

Процедура № 3770 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 06.01.2020
Втора дата
Начална цена 194,022.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113

Данни за дървесината

Обект/и № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113
Дървесен вид здб, цр, бл. лп, мжд, кгбр, бк
Едра 104 куб.м.
Средна 1101 куб.м.
Дребна 125 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2682 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4012 куб.м.