Процедури

Процедура № 3845 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 31.01.2020
Втора дата
Начална цена 7,220.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 206102-1 и 206103-1

Данни за дървесината

Обект/и № № 206102-1 и 206103-1
Дървесен вид чб, бб
Едра 76 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 76 куб.м.