Процедури

Процедура № 3886 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 17.02.2020
Втора дата
Начална цена 102,161.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206109, 206110, 206114 и 206115

Данни за дървесината

Обект/и № 206109, 206110, 206114 и 206115
Дървесен вид чб, ак, бк, здб, мждр. српл, кгрб
Едра 15 куб.м.
Средна 844 куб.м.
Дребна 130 куб.м.
Технологична 379 куб.м.
За огрев 1407 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2311 куб.м.