Процедури

Процедура № 3971 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 09.03.2020
Втора дата
Начална цена 65,551.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 206109 И 206110

Данни за дървесината

Обект/и № 206109 И 206110
Дървесен вид ак, здб, бк, кгбр, српл и мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 382 куб.м.
Дребна 82 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 943 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1407 куб.м.