Процедури

Процедура № 4179 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 14,393.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206126 за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и № 206126
Дървесен вид бб, чб
Едра 34 куб.м.
Средна 357 куб.м.
Дребна 46 куб.м.
Технологична 183 куб.м.
За огрев 17 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 637 куб.м.