Процедури

Процедура № 4308 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 29.05.2020
Втора дата
Начална цена 66,838.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 206101

Данни за дървесината

Обект/и № 206101
Дървесен вид здб, цр, едлп. кгб, мжд
Едра 50 куб.м.
Средна 285 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1048 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1385 куб.м.