Процедури

Процедура № 4347 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 09.06.2020
Втора дата
Начална цена 31,870.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ № 206130

Данни за дървесината

Обект/и № 206130
Дървесен вид здб
Едра 7 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 561 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 611 куб.м.