Процедури

Процедура № 4366 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 16.06.2020
Втора дата
Начална цена 4,194.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206131 за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и № 206131
Дървесен вид бб
Едра 6 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 7 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 186 куб.м.