Процедури

Процедура № 4372 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 18.06.2020
Втора дата
Начална цена 22,050.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обект № 206127

Данни за дървесината

Обект/и № 206127
Дървесен вид здб, бл, цр, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 172 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 270 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 450 куб.м.