Процедури

Процедура № 4463 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 06.07.2020
Втора дата
Начална цена 168,315.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206111, 206133, 206134, 206135, 206136

Данни за дървесината

Обект/и № 206111, 206133, 206134, 206135, 206136
Дървесен вид бк, здб, бл, гбр, кгбр, цр чб
Едра 465 куб.м.
Средна 1186 куб.м.
Дребна 102 куб.м.
Технологична 232 куб.м.
За огрев 1397 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3382 куб.м.