Документи

КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА - ЗА МЕСТНИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Чирпан
Количества дървесина по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата - за местни преработватели
Файл
Добавен
29.10.2018 / ДГС Чирпан
Информация за обема на дървата за огрев, които ще се продават на физически лица през 2018 г.
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Чирпан
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТЪРГОВЦИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2018ГОД.
Файл
Добавен
27.11.2017 / ДГС Чирпан
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС ЧИРПАН ЗА ЛФ 2017Г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Чирпан
Изисквания при провеждане на процедурите за позлване на дървесина при 1-ва тръжна сесия
Файл
Добавен
03.11.2016 / ДГС Чирпан