slide

Документи | ДГС Чирпан

Kоличества дървесина по реда на чл.38 ал.1 - Местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Чирпан
Обявление за продажба на дървесина за местни потребители
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Чирпан
Прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица
Файл
Добавен
02.06.2022 / ДГС Чирпан
Списък на отдели държавна горска територия с медоносни дървесни видове (акация и липа) на територията на ТП ДГС "Чирпан"
Файл
Добавен
25.02.2022 / ДГС Чирпан
Обявление за количесвата дървесина за местен преработвател
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Чирпан
Обявление за местни търговци.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Чирпан
КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА - ЗА МЕСТНИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Чирпан
Количества дървесина по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата - за местни преработватели
Файл
Добавен
29.10.2018 / ДГС Чирпан
Информация за обема на дървата за огрев, които ще се продават на физически лица през 2018 г.
Файл
Добавен
21.08.2018 / ДГС Чирпан
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТЪРГОВЦИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2018ГОД.
Файл
Добавен
27.11.2017 / ДГС Чирпан
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС ЧИРПАН ЗА ЛФ 2017Г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Чирпан
Изисквания при провеждане на процедурите за позлване на дървесина при 1-ва тръжна сесия
Файл
Добавен
03.11.2016 / ДГС Чирпан