Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4623 ДГС Чирпан 14.09.2020 Събиране на оферти с обява 1,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“

Виж пълна информация
4619 ДГС Чирпан 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 58 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 310 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м.
ак
206117 Продажба на стояща дървесина на корен 16,482.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОГТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЕКТ 206117 Виж пълна информация
4564 ДГС Чирпан 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 459 куб.м. 25 куб.м. 925 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 1601 куб.м.
бб, чб, бл, лп, мжд, цр, здб
206137, 206138 и 206139 Процедури за добив на дървесина 36,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206137, 206138 и 206139 за местни търговци Виж пълна информация
4563 ДГС Чирпан 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
355 куб.м. 236 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 709 куб.м. 0 куб.м. 1387 куб.м.
ак, бк, гбр, здб
206109 и 206134 Продажба на стояща дървесина на корен 67,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206109 и 206134 Виж пълна информация
4463 ДГС Чирпан 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
465 куб.м. 1186 куб.м. 102 куб.м. 232 куб.м. 1397 куб.м. 0 куб.м. 3382 куб.м.
бк, здб, бл, гбр, кгбр, цр чб
206111, 206133, 206134, 206135, 206136 Продажба на стояща дървесина на корен 168,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206111, 206133, 206134, 206135, 206136 Виж пълна информация
4397 ДГС Чирпан 08.07.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
4372 ДГС Чирпан 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 172 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 450 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр
206127 Процедури за добив на дървесина 22,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обект № 206127 Виж пълна информация
4371 ДГС Чирпан 16.06.2020 Договаряне 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
4366 ДГС Чирпан 16.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 98 куб.м. 5 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
бб
206131 Процедури за добив на дървесина 4,194.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206131 за местни търговци Виж пълна информация
4347 ДГС Чирпан 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 561 куб.м. 0 куб.м. 611 куб.м.
здб
206130 Продажба на стояща дървесина на корен 31,870.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ № 206130 Виж пълна информация
4322 ДГС Чирпан 17.06.2020 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4309 ДГС Чирпан 29.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 348 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 511 куб.м. 0 куб.м. 880 куб.м.
здб, бл, цр, брст, кгбр, кдб
206127, 206128 и 206129 Процедури за добив на дървесина 43,122.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206127, 206128 и 206129 Виж пълна информация
4308 ДГС Чирпан 29.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 285 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1048 куб.м. 0 куб.м. 1385 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд
206101 Продажба на стояща дървесина на корен 66,838.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 206101 Виж пълна информация
4179 ДГС Чирпан 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 357 куб.м. 46 куб.м. 183 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 637 куб.м.
бб, чб
206126 Процедури за добив на дървесина 14,393.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206126 за местни търговци Виж пълна информация
4178 ДГС Чирпан 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 354 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 1660 куб.м. 0 куб.м. 2121 куб.м.
здб, цр,мжд, лп, кгбр, ак
206120 и 206121 Процедури за добив на дървесина 114,534.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206120 и 206121 Виж пълна информация
4139 ДГС Чирпан 05.05.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
4071 ДГС Чирпан 31.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 415 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 1781 куб.м. 0 куб.м. 2306 куб.м.
ак, здб, цр, кгбр, срлп и мжд
206120 и 206121 Процедури за добив на дървесина 100,918.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206120 и 206121 Виж пълна информация
Процедура № 4071 на ДГС Чирпан от 31.03.2020 е прекратена!
4045 ДГС Чирпан 14.04.2020 Открита процедура 60,358.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, в т.ч. минерализовани ивици в ЛПП и минерализовани ивици по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника, с обща дължина 262.43км по обособени позиции за срок от 12 месеца, както следва:
Обособена позиция №1: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206203“
Обособена позиция №2: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206204“
Обособена позиция №3: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206205“
Виж пълна информация
3971 ДГС Чирпан 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 382 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 943 куб.м. 0 куб.м. 1407 куб.м.
ак, здб, бк, кгбр, српл и мжд
206109 И 206110 Продажба на стояща дървесина на корен 65,551.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 206109 И 206110 Виж пълна информация
3948 ДГС Чирпан 02.03.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан” Виж пълна информация