Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4139 ДГС Чирпан 05.05.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
4071 ДГС Чирпан 31.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 415 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 1781 куб.м. 0 куб.м. 2306 куб.м.
ак, здб, цр, кгбр, срлп и мжд
206120 и 206121 Процедури за добив на дървесина 100,918.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206120 и 206121 Виж пълна информация
Процедура № 4071 на ДГС Чирпан от 31.03.2020 е прекратена!
4045 ДГС Чирпан 14.04.2020 Открита процедура 60,358.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, в т.ч. минерализовани ивици в ЛПП и минерализовани ивици по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника, с обща дължина 262.43км по обособени позиции за срок от 12 месеца, както следва:
Обособена позиция №1: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206203“
Обособена позиция №2: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206204“
Обособена позиция №3: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206205“
Виж пълна информация
3971 ДГС Чирпан 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 382 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 943 куб.м. 0 куб.м. 1407 куб.м.
ак, здб, бк, кгбр, српл и мжд
206109 И 206110 Продажба на стояща дървесина на корен 65,551.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 206109 И 206110 Виж пълна информация
3948 ДГС Чирпан 02.03.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан” Виж пълна информация
3946 ДГС Чирпан 02.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 277 куб.м. 26 куб.м. 276 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 596 куб.м.
бб,чб,здб, бл, цр
206118 Процедури за добив на дървесина 13,432.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206118 за местни търговци Виж пълна информация
3886 ДГС Чирпан 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 844 куб.м. 130 куб.м. 379 куб.м. 1407 куб.м. 0 куб.м. 2311 куб.м.
чб, ак, бк, здб, мждр. српл, кгрб
206109, 206110, 206114 и 206115 Процедури за продажба на дървесина 102,161.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206109, 206110, 206114 и 206115 Виж пълна информация
3879 ДГС Чирпан 12.02.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан” Виж пълна информация
Процедура № 3879 на ДГС Чирпан от 12.02.2020 е прекратена!
3845 ДГС Чирпан 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 76 куб.м.
чб, бб
№ 206102-1 и 206103-1 Процедури за продажба на дървесина 7,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 206102-1 и 206103-1 Виж пълна информация
3770 ДГС Чирпан 06.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 1101 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м. 0 куб.м. 4012 куб.м.
здб, цр, бл. лп, мжд, кгбр, бк
206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Продажба на стояща дървесина на корен 194,022.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Виж пълна информация
3748 ДГС Чирпан 17.01.2020 Открита процедура 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на офис техника /компютри,преносими компютри,хардуер и софтуер,принтери,скенери,копирни машини, монитори,телефони и факс апарати,UPS устройства,модеми,рутери и др./вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3730 ДГС Чирпан 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 432 куб.м. 28 куб.м. 458 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 1051 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
206106 и 206107 Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206106 и 206107 Виж пълна информация
3679 ДГС Чирпан 16.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 1101 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м. 0 куб.м. 4012 куб.м.
здб, цр, бл. лп, мжд, кгбр, бк
206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Продажба на стояща дървесина на корен 193,814.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Виж пълна информация
3626 ДГС Чирпан 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3607 ДГС Чирпан 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 1549 куб.м. 139 куб.м. 1433 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 3245 куб.м.
бб,чб,здб,ак, кгбр
№ 206102, 206103 и 206104 Процедури за добив на дървесина 73,139.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206102, 206103 и 206104 за местни търговци Виж пълна информация
3606 ДГС Чирпан 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 765 куб.м. 43 куб.м. 1147 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 2112 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
№ 206105, 206106 и 206107 Продажба на стояща дървесина на корен 88,752.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206105, 206106 и 206107 Виж пълна информация
3598 ДГС Чирпан 26.11.2019 Договаряне без предварително обявление 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 3598 на ДГС Чирпан от 26.11.2019 е прекратена!
3581 ДГС Чирпан 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ Виж пълна информация
Процедура № 3581 на ДГС Чирпан от 26.11.2019 е прекратена!
3567 ДГС Чирпан 16.12.2019 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на фураж –царевица на зърно 4 тона за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
Процедура № 3567 на ДГС Чирпан от 16.12.2019 е прекратена!
3467 ДГС Чирпан 11.11.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Чирпан” Виж пълна информация