slide

Заповеди | ДГС Чирпан

Заповед за позлване на ГТ за устройванме на пчелин
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Чирпан
За безвъзмездно право на ползване в ГТ на постоянен пчелин
Файл
Добавен
09.08.2023 / ДГС Чирпан
Заповед за утвърждаване на ГСП
Файл
Добавен
19.03.2020 / ДГС Чирпан
Заповед за безвъзмездно право на ползване в държавни горски територии
Файл
Добавен
17.02.2020 / ДГС Чирпан